VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 61,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 36,60 €.

Udbuddet på smågrisemarkedet er lille og oftest ikke tilstrækkeligt til at dække den gode efterspørgsel. Imidlertid mangler der impulser fra det tyske slagtesvinemarked, hvor noteringen stod stille i de seneste to uger. Derfor er prispotentialet p.t. begrænset, og de fleste europæiske smågrisenoteringer er stabile.

Ikke desto mindre forventer de fleste markedsinteressenter, at opsvinget på smågrisemarkedet fortsætter i de kommende måneder. Ifølge den seneste svinetælling fra november er antallet af søer faldet med ca. 16 procent i den tyske delstat Niedersachsen i forhold til året før. Også i delstaten Nordrhein-Westfalen er smågriseproduktionen faldet, nemlig med 8,6 procent i samme periode.

På grund af faldet i den tyske smågriseproduktion regner man med, at Tyskland vil komme til at mangle smågrise i det kommende år. Dr. Albert Hortmann-Scholten, en af Tysklands førende markedsanalytikere, har udregnet, at en smågris skal koste mindst 80 euro (ca. 600 kr.) for at dække produktionsomkostningerne i Tyskland. Derfor mener han, at smågrispriserne skal fortsætte med at stige i det kommende år.

På grund af manglende impulser fra slagtesvinemarkedet er VEZG-smågrisenoteringen dog uændret i dag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter