VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 62,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 37,80 €.

Prisudsigten på smågrisemarkedet er fortsat positiv. Efterspørgslen er god, mens udbuddet er lavt og i nogle områder ikke tilstrækkeligt til at dække efterspørgslen. Nogle omsættere mener endda, at smågrisnoteringerne godt kan stige lidt hurtigere.

Imidlertid kommer der lidt modvind fra det tyske slagtesvinemarked, hvor nogle slagterier truede med markant lavere huspriser i begyndelsen af ugen. Efter forlydender har slagterierne nu accepteret den uændrede tyske slagtesvinenotering.

Med hensyn til smågrisemarkedet er de fleste tyske markedsinteressenter optimistiske og tror, at noteringerne vil fortsætte med at stige i de kommende uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter

 

OBS! Tysk VEZG ændrer vægtregulering
På grund af de høje foderpriser ændrer den tyske omsætterorganisation VEZG vægtreguleringen for organisationens smågrisenotering. Fra næste uge (uge 3) anbefales en vægtregulering på 1,20 euro i stedet for 1,00 euro pr. kg mellem 25 og 30 kg. Over 30 kg anbefales et tillæg på 0,75 euro pr. kg og under 25 kg et fradrag på 1,00 euro pr. kg. Den nye anbefaling gælder både for den tyske VEZG-smågrisenotering, som offentliggøres hver fredag, og den tyske Nord-West notering, som offentliggøres hver mandag.