VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 70,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 45,20 €.

Smågrisenoteringerne i Europa begynder igen at stige. I Spanien steg smågrisepriserne med yderligere 2 euro (ca. 15 kr.) i denne uge og således med i alt 8 euro (ca. 60 kr.) i de seneste seks uger. I Holland blev smågrisenoteringerne opjusteret med 1,50 – 2,00 euro (ca. 11-15 kr.) i denne uge. I Danmark hævede SPF-selskabet puljenoteringen PRRS-positiv med 20 kr. og PRRS-negativ med 10 kr., mens noteringen fra Porc-Ex (PRRS-negativ) endda steg med 30 kr. i torsdags.

Meldingerne fra Tyskland er lidt forskellige for tiden. Mens nogle omsættere siger, at det stadigvæk kan være vanskeligt at sælge især mindre, frie smågrisepartier, mener andre omsættere, at smågrise kan afsættes uden problemer. Statistisk set plejer den sæsonmæssige nedtur på smågrisemarkedet at stoppe i november måned, og smågrisepriserne stiger typisk lidt op til jul.

Da den tyske slagtesvinenotering ikke blev ændret i onsdags, justeres den tyske VEZG-smågrisenoteringen ikke i dag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter