VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 70,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 45,20 €.

Markedssituationen på smågrismarkedet fortsætter med at stabilisere sig. De fleste europæiske smågrisenoteringer er uændrede. Tyske omsættere beretter dog, at afsætningen af smågrisepartierne er blevet lidt lettere på det seneste. Interessen fra tyske omsættere og slagtesvineproducenter for at købe nye smågrise er blevet lidt større.

Da den tyske slagtesvinenotering imidlertid ikke blev ændret i onsdags, er også den tyske VEZG-smågrisenotering stabil i dag. I Spanien fortsætter den positive pristendens på smågrisemarkedet, og smågrisepriserne stiger denne uge endda med 2 euro (ca. 15 kr.). I Holland stiger nogle smågrisenoteringer en smule, nemlig med 0,50 – 1,00 euro (4-7 kr.).

På trods af disse prispositive tendenser forventer markedseksperterne i Tyskland, at de tyske smågrisenoteringer først og fremmest vil følge den tyske slagtesvinenotering i de kommende uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter