VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 73,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 47,10 €.

Der er fortsat god efterspørgsel på det europæiske smågrisemarked. I denne uge stiger de hollandske smågrisenoteringer med yderligere 1,50 – 2,00 euro (ca. 11 – 15 kr.). Vions smågrisenotering er således steget med hele 12 euro (ca. 89 kr.) i de seneste syv uger, fra 60 euro (ca. 447 kr.) i uge 43 til 72 euro (536 kr.) i uge 50.

I den samme periode er den tyske VEZG-smågrisenotering kun steget med 3 euro (ca. 22 kr.). Årsagen hertil er, at den tyske smågrisenotering generelt var på et højere prisniveau end de hollandske noteringer i de seneste måneder. De hollandske noteringer har derfor indhentet den tyske VEZG-smågrisenotering i de seneste uger, og smågrisenoteringerne i Holland og Tyskland er nu stort set på samme niveau.

I Spanien fortsætter den positive pristendens. De spanske smågrisepriser stiger med yderligere 1,50 euro (ca. 11 kr.) i denne uge. I Danmark stod SPF-selskabets puljenoteringer og Porc-Exs eksportnoteringer stille i torsdags.

Stemningen er fortsat god på smågrisemarkedet, og man er optimistiske med hensyn til den videre prisudvikling. Imidlertid forventer flere markedsinteressenter at de europæiske smågrisenoteringer vil tage et pusterum i de kommende uger i forbindelse med jul og nytår, og at det prismæssige opsving først fortsætter efter nytår.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter