VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 80,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 49,60 €.

Situationen er uændret på smågrisemarkedet. Der er ikke mange frie smågrisepartier på markedet, og slagtesvineproducenternes efterspørgsel er god. Imidlertid er det prismæssige opsving på det tyske slagtesvinemarked gået i stå, og det er således vanskeligt, at opnå højere smågrisepriser.

De fleste markedsinteressenter regner derfor med, at smågrisenoteringerne vil stabilisere sig på det nuværende niveau i de kommende uger, inden der kommer nye impulser fra slagtesvine- og kødmarkedet.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter