VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 80,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 49,60 €.

Udbuddet på smågrisemarkedet er fortsat lille, og slagtesvineproducenternes efterspørgsel er god. Ifølge tyske markedseksperter står der stadigvæk ca. 25-30 % af slagtesvinestaldene i det tyske kerneområde for svineproduktion (delstaterne Niedersachsen og Nordrhein-Westfalen) tomme. Frie smågrisepartier kan således sælges uden problemer for tiden.

For yderligere prisstigninger på smågrisemarkedet mangler der imidlertid impulser fra det tyske slagtesvinemarked, hvor noteringen nu har stået stille i fire uger. Man regner imidlertid med, at efterspørgslen efter grisekød stiger i forbindelse med påske og at både slagtesvine- og smågrisenoteringerne således vil fortsætte med at stige i de kommende uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter