VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 80,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 49,60 €.

Udbuddet på smågrisemarkedet er fortsat lille i sammenligning med tidligere år, men slagtesvineproducenternes efterspørgsel er faldet drastisk på grund af prisfaldet på det tyske slagtesvinemarked i sidste uge.

Usikkerheden er stor i forhold til hvordan det tyske slagtesvinemarked udvikler sig i de kommende måneder. Er det seneste prisfald kun en midlertidig korrektur, og markedet stabiliserer sig, når de tyske forbrugere vender tilbage fra ferien? Eller vil prisfaldet fortsætte i løbet af efteråret som det er typisk for sæsonen?

Rygter siger, at hovedårsagen for prisfaldet på det tyske slagtesvinemarked ikke er et dårligt kødmarked som de store tyske slagterier påstår. Den primære årsag til at slagterierne har reduceret deres slagteaktiviteter på det seneste, er at der simpelthen mangler medarbejdere på slagterierne, fordi mange af dem stadigvæk er på ferie.

På grund af den store usikkerhed er det ikke altid nemt at afsætte frie smågrisepartier for tiden. Især for mindre smågrisepartier kan det være vanskeligt at finde en aftager. Efter det store prisfald i sidste uge, justerer den tyske omsætterorganisation dog ikke den tyske VEZG-smågrisenotering i dag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter