VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 80,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 51,60 €.

Udbud og efterspørgsel er stort set i balance på smågrisemarkedet. Imidlertid kan det i nogle enkelte tilfælde være vanskeligt at afsætte frie smågrisepartier for tiden. Mens smågrisenoteringerne (SPF-pulje) har stabiliseret sig i Danmark i de seneste uger, er de vigtigste hollandske smågrisenoteringer nu faldet otte uger i træk. I Tyskland fører den uændrede tyske slagtesvinenotering til mere stabilitet på smågrisemarkedet.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter