VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 83,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 51,50 €.

Udbuddet bliver lidt større på smågrisemarkedet, men kan alligevel afsættes uden problemer. I forbindelse med påsken og de dermed manglende slagte- og arbejdsdage, er nogle slagtesvineproducenter lidt afventende med at købe nye smågrise. I det hele taget er efterspørgslen dog fortsat god, og smågrisemarkedet er i balance.

Da den tyske slagtesvinenotering ikke blev ændret i onsdags, er de fleste europæiske smågrisenoteringer også uændrede. Markedsinteressenterne er imidlertid optimistiske i forhold til at den tyske slagtesvinenotering stiger efter påsken og at smågrisenoteringerne således fortsætter den prismæssige optur i kølvandet af slagtesvinenoteringen.

For det første beretter tyske omsættere, at slagterierne allerede søger slagteklare grise til ugen efter påsken. For det andet forventer man prispositive impulser på kødmarkedet i forbindelse med den kommende grillsæson. For det tredje rapporterer nogle slagterier om stigende forespørgsel fra Asien.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter

OBS! Den næste markedskommentar til smågrisemarkedet udkommer fredag, den 21. april 2023.