VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 83,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 51,50 €.

Den generelle markedssituation har ikke ændret sig på smågrisemarkedet. Da udbuddet er lille og slagtesvineproducenternes efterspørgsel er god, kan frie smågrisepartier afsættes uden problemer.

Imidlertid var det lidt overraskende, at den tyske slagtesvinenotering ikke steg i onsdags. De fleste markedsinteressenter regnede med en yderligere prisstigning, men nogle af de store tyske slagterier øgede prispresset onsdag formiddag. Ifølge slagterierne var prisstigningen på det tyske slagtesvinemarked for stærkt i de seneste par måneder, da det tager mere tid at opnå tilsvarende prisstigninger på kødmarkedet.

På grund af den uændrede tyske slagtesvinenotering er prispotentialet begrænset på smågrisemarkedet i denne uge. De faldende foderpriser giver lidt medvind, men ikke meget. SPF-selskabet hævede puljenoteringerne (30kg) med kun 10 kr. i går, mens den tyske VEZG-smågrisenotering er uændret i dag.

Statistisk set plejer smågrisenoteringerne at stabilisere sig i andet kvartal af året. Der kan dog komme prispositive impulser i form af yderligere prisstigninger på slagtesvinemarkedet i år. De fleste tyske markedseksperter tror ikke, at pristoppen på smågrisemarkedet er nået.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter