VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 84,50 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 52,40 €.

Der er ikke meget nyt på smågrisemarkedet. Udbuddet er mindre end efterspørgslen og kan således afsættes uden problemer. Uden impulser fra det tyske slagtesvinemarked, hvor noteringen nu har stået stille i fem uger, er det imidlertid vanskeligt at opnå prisstigninger på smågrisemarkedet. På den anden side giver de faldende foderomkostninger lidt medvind.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter