VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 84,50 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 52,40 €.

Den tyske VEZG-smågrisenotering står stille for femte uge i træk. Situationen er næppe anderledes i Holland og Danmark, hvor de vigtigste smågrisenoteringer heller ikke har ændret sig i de seneste fem uger.

Udbuddet på smågrisemarkedet er fortsat ofte ikke tilstrækkeligt til at dække slagtesvineproducenternes efterspørgsel. På den anden side er prispotentialet på smågrisemarkedet begrænset uden en prisstigning på det tyske slagtesvinemarked. Det nordeuropæiske smågrisemarked er således stabilt og i balance.

Som situationen p.t. ser ud, forventes der fortsat stabile smågrisenoteringer i de kommende uger. Der er ingen indikation på, at udbuddet på smågrisemarkedet vil stige markant. Samtidigt er de vigtigste europæiske slagtesvinenoteringer – bortset fra den franske notering – stabile for tiden.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter