VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 84,50 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 52,40 €.

Udbuddet på smågrisemarkedet kan fortsat afsættes uden problemer. Tyske markedseksperter rapporterer at udbuddet ikke er tilstrækkeligt til at dække hele efterspørgslen. Derfor betales der ekstremt høje tillæg for smågrise på det frie marked, når en slagtesvineproducent ikke har en fast smågrisekontrakt og slagtesvinestalden igen skal fyldes.

På den anden side er de fleste tyske markedsinteressenter lidt skuffede over, at den tyske slagtesvinenotering ikke steg i onsdags. Den tyske slagtesvinenotering har nu stået stille i en måned, selvom slagteriernes efterspørgsel er god og slagteklare grise er godt efterspurgt.

Derfor forventer man, at den tyske slagtesvinenotering stiger i de kommende uger og at smågrisenoteringerne således fortsætter den prismæssige optur i kølvandet af slagtesvinenoteringen. Uden impulser fra kød- og slagtesvinemarked er prispotentialet på smågrisemarkedet imidlertid begrænset for tiden.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter