VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 85,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 54,80 €.

Det er blevet lidt vanskeligere at afsætte frie smågrisepartier på det seneste. Udbuddet på smågrisemarkedet er blevet lidt større og efterspørgslen lidt mindre. Ikke desto mindre kan smågrise stadigvæk afsættes uden store problemer.

SPF-selskabet holder puljenoteringerne stabile i denne uge, mens Porc-Ex nedjusterer sine eksportnoteringer (PRRS positiv og PRRS negativ) med 30 kr. I Holland faldt smågrisenoteringerne med 1,00 – 1,50 euro (ca. 7 – 11 kr.), mens smågrisepriserne er stabile i Spanien.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter