VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 85,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 54,80 €.

Der er fortsat intet nyt på smågrisemarkedet. Efterspørgslen er god, og udbuddet kan afsættes uden problemer. Markedssituationen er således stabil, og de fleste europæiske smågrisenoteringer er uændrede.

Ifølge de seneste beregninger (uge 15) er nulpunktet for en gennemsnitlig tysk smågriseproducent ca. 55,84 euro (ca. 416 kr.) for en 25-kg-smågris. Tyske smågriseproducenter er derfor tilfredse med det nuværende prisniveau.

Markedseksperterne i Tyskland forventer, at den tyske smågrisenotering også er stabil i de kommende uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter