VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 85,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 54,80 €.

Udbuddet er blevet lidt større på det tyske smågrisemarked på det seneste, men kan alligevel afsættes uden større problemer. Markedsinteressenterne er lidt skuffede over, at den tyske slagtesvinenotering ikke er steget i de seneste uger og nu har været stabil i otte uger.

I Holland er flere smågrisenoteringer endda faldet lidt, men kun med 0,50 euro (ca. 4 kr.) i den seneste uge. SPF-selskabet holdt puljenoteringen (PRRS negativ) stabil på 690 kr. i torsdags, mens Porc-Ex nedjusterede sin notering (PRRS negativ) med 20 kr. til 760 kr..

I Tyskland forventer man, at den tyske VEZG-smågrisenotering også er stabil i de kommende uger. Markedseksperterne mener, at højere smågrisenoteringer p.t. kun er mulig, hvis der kommer prispositive impulser fra slagtesvin- og kødmarkedet, f.eks. i forbindelse med bedre vejr og således større efterspørgsel efter grillprodukter.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter