VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 85,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 54,80 €.

Udbuddet på smågrisemarkedet er fortsat lille og ikke tilstrækkeligt til at dække efterspørgslen. Slagteriet Tönnies konstaterer endda, at smågriseudbuddet er flaskehalsen i den tyske griseproduktion for tiden. Tyske slagtesvineproducenter er nødt til at vente op til 14 dage på nye smågrise. Tillæggene er høje, og slagteriet forventer ikke, at smågriseudbuddet vil stige i den nærmeste fremtid.

SPF-selskabet hævede puljenoteringerne med yderligere 20 kr. i torsdags, Porc X eksportnotering (PRRS negativ) steg med yderligere 40 kr. I Holland steg smågrisenoteringerne med 2,00 – 2,50 euro (ca. 15 – 19 kr.) i denne uge, mens spanske smågrisepriser blev opjusteret med 2,00 euro (ca. 15 kr.).

Den tyske VEZG-smågrisenotering stiger ikke i dag og er dermed stabil.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter