VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 88,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 58,10 €.

Smågrisemarkedet har i øjeblikket ikke sit eget liv, men følger stort set den tyske slagtesvinenotering. I sidste uge faldt den tyske slagtesvinenotering med 10 cent (ca. 74 øre), og VEZG-smågrisenoteringen fulgte efter med en nedjustering på 5 euro (ca. 37 kr.). Som tommelfingerregel kan man for tiden konstatere, at en justering på to cent (ca. 15 øre) i den tyske slagtesvinenotering, betyder en justering på en euro (ca. 7,50 kr.) i VEZG-smågrisenoteringen.

Den grundlæggende markedssituation på smågrisemarkedet har næppe ændret sig. Udbuddet er fortsat lille, mens efterspørgslen er god. Den eneste grund til prisfaldet på smågrisemarkedet i sidste uge var nedjusteringen af den tyske slagtesvinenotering. Man regner derfor med, at smågrisenoteringerne også i de kommende uger følger prisudviklingen på det tyske slagtesvinemarked.

Da den tyske slagtesvinenotering ikke blev ændret i onsdags, er VEZG-smågrisenoteringen også uændret i dag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter