VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 91,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 60,10 €.

Der er ikke noget nyt på smågrisemarkedet: Som det er typisk for årstiden, stiger udbuddet lidt, men er fortsat godt efterspurgt. Da den tyske slagtesvinenotering ikke blev ændret i onsdags, er der ikke potentiale til en prisstigning på smågrisemarkedet for tiden. De fleste europæiske smågrisenoteringer er således stabile.

Statistisk set begynder den sæsonmæssige nedtur på smågrisemarkedet i juni måned. I år er risikoen for et stort prisfald imidlertid begrænset, da udbuddet fortsat er lille og fortsætter med at falde. For eksempel indikerer foreløbige tal fra to tyske delstater, at bestanden af avlssøer sandsynligvis er faldet med yderligere 7-8 procent i Tyskland i det seneste år.

I onsdags præsenterede den tyske producentforening ISN en prognose for produktionsudviklingen i Tyskland på ISN’s generalforsamling. Foreningens markedseksperter forventer, at det tyske smågriseunderskud kontinuerlig vil stige fra cirka 8 mio. smågrise i dag til cirka 15 mio. smågrise i året 2030. Spørgsmålet, hvor smågrisene vil komme fra, kunne imidlertid ikke besvares.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter