VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 93,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 61,40 €.

Markedssituationen på smågrisemarkedet er uændret: Udbuddet er fortsat lille med hensyn til årstiden og efterspørgslen er god, hvilket resulterer i stabile smågrisenoteringer.

Det er et godt tegn for smågriseproducenterne, at smågrisepriserne ikke er begyndt at falde i de seneste uger. Statistisk set starter den sæsonmæssige nedtur på smågrisemarkedet nemlig i løbet af juni måned. I år er udbuddet imidlertid så lille, at der ikke er opstået et større prispres på smågrisemarkedet, som vi kender det fra tidligere år.

På den anden side kan man konstatere, at den seneste prisstigning på det tyske slagtesvinemarked næsten ikke havde en prispositiv effekt på smågrisenoteringerne. Dette indikerer, at der ikke er meget prispotentiale på smågrisemarkedet for tiden.

De fleste tyske markedsinteressenter regner således med stabile smågrisepriser i de kommende uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter