VEZG-smågrisenoteringen falder i dag med 3,50 € til 52,50 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise falder i dag med 2,60 € til 31,00 €.

Da den tyske slagtesvinenotering er faldet med hele 10 cent (ca. 75 øre) i onsdags, giver VEZG-smågrisenoteringen nu også efter. Den grundlæggende markedssituation på smågrisemarkedet har imidlertid næppe ændret sig. Udbuddet er usædvanlig lille for denne årstid, men den store usikkerhed med hensyn til den videre prisudvikling på grisemarkederne fører til, at nogle tyske slagtesvineproducenter venter med at aftage nye smågrise. Det er derfor ikke altid nemt at afsætte frie smågrisepartier.

På grund af prisfaldet på det tyske slagtesvinemarked er den tyske omsætterorganisation nødt til at nedjustere VEZG-smågrisenoteringen med 3,50 euro (ca. 26 kr.) i dag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter