VEZG-smågrisenoteringen stiger i dag med 1,00 € til 72,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise stiger i dag med 0,60 € til 46,40 €.

Der er intet nyt på det europæiske smågrisemarked, og det betyder, at den prispositive tendens fortsætter. SPF-selskabets puljenoteringer (30 kg) stiger med yderligere 15 kr., Porc-Exs eksportnoteringer med yderligere 20 kr., spanske smågrisepriser med yderligere 2 euro (ca. 15 kr.) og hollandske smågrisenoteringer med yderligere 1,50 – 2,00 euro (ca. 11 – 15 kr.).

Prisstigningerne på smågrisemarkederne betyder også, at slagtesvineproducenterne er optimistiske med hensyn til prisudviklingen på slagtesvinemarkederne i løbet af foråret. Desuden giver de lavere foderomkostninger et bedre bytteforhold og dermed medvind på smågrisemarkedet.

Der er også god efterspørgsel på det tyske smågrisemarked, og eksperterne regner fortsat med en positiv prisudvikling i de kommende uger. Selvom den tyske slagtesvinenotering ikke blev opjusteret i onsdags, opjusteres VEZG-smågrisenoteringen en smule i dag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter