VEZG-smågrisenoteringen stiger i dag med 1,00 € til 73,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise stiger i dag med 0,70 € til 47,10 €.

Den positive pristendens fortsætter på det europæiske smågrisemarked. SPF-selskabets puljenoteringer (30 kg) er uændrede, men Porc-Exs eksportnoteringer er steget med yderligere 15 kr. i torsdags. I Spanien er smågrisepriserne i denne uge steget med yderligere 2 euro (ca. 15 kr.) og i Holland med yderligere 1,50 – 2,00 euro (ca. 11 – 15 kr.).

Efterspørgslen er god på smågrisemarkedet, og udbuddet er ikke altid stort nok til at dække efterspørgslen. Uden prispositive impulser fra slagtesvinemarkedet er det imidlertid vanskeligt at opnå større prisstigninger. De fleste smågrisenoteringer stiger derfor kun lidt, mens andre smågrisenoteringer er uændrede.

De fleste tyske markedsinteressenter forventer fortsat en positiv prisudvikling på smågrisemarkedet i de kommende uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter