VEZG-smågrisenoteringen stiger i dag med 2,00 € til 61,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise stiger i dag med 1,20 € til 36,60 €.

Efterspørgslen på smågrisemarkedet stiger, og udbuddet er ikke tilstrækkeligt til at dække hele efterspørgslen. Imidlertid er det lidt skuffende, at den tyske slagtesvinenotering ikke blev opjusteret i onsdags. Ikke desto mindre forventer de fleste markedseksperter, at den prispositive tendens på smågrisemarkedet fortsætter i de kommende uger.

I Holland er smågrisenoteringerne steget med yderligere 3,50 – 4,50 euro (ca. 26 – 34 kr.) i den seneste uge. SPF-selskabet hævede puljenoteringen (PRRS-negativ) med yderligere 10 kr. i går, mens Porc-Exs notering (PRRS-negativ), som allerede er på et højere niveau, er uændret.

På det tyske slagtesvinemarked er efterspørgslen efter slagteklare grise stor. Julehandlen og god eksport til Østeuropa resulterer i stigende priser på kødmarkedet. Prisen for hele slagtekroppen er steget med 7 cent (ca. 52 øre.) i den seneste uge. Imidlertid kan man også konstatere, at julehandlen snart lakker mod enden. Dette er sandsynligvis hovedårsagen til, at den tyske omsætterorganisation VEZG ikke hævede den tyske notering i onsdags.

Alt i alt er markedsinteressenterne optimistiske i forhold til, at smågrisenoteringerne vil fortsætte med at stige i den nærmeste fremtid. I dag stiger VEZG-smågrisenoteringen med 2 euro (ca. 15 kr.).

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter