VEZG-smågrisenoteringen stiger i dag med 2,00 € til 85,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise stiger i dag med 1,30 € til 54,80 €.

Efter den tyske slagtesvinenotering er steget med 5 cent (ca. 37 øre) i onsdags, fortsætter den tyske VEZG-smågrisenotering det sæsonmæssige prisopsving. Udbuddet på smågrisemarkedet er p.t. mindre end efterspørgslen, og det er nemt at afsætte yderligere smågrisepartier for tiden.

Ifølge det tyske fagblad topagrar køber Spanien p.t. flere smågrise fra Holland. På den måde reduceres smågriseudbuddet yderligere på det tyske marked. Desuden beretter nogle tyske omsættere om stigende tillæg for frie smågrisepartier.

SPF-selskabet hævede puljenoteringerne med yderligere 10 kr. i torsdags, Porc X eksportnotering (PRRS negativ) steg med yderligere 30 kr.. I Holland steg smågrisenoteringerne med 1,50 – 2,00 euro (ca. 11 – 15 kr.) i denne uge, mens spanske smågrisepriser blev opjusteret med 2,00 euro (ca. 15 kr.).

Den begrænsende faktor for prisstigningerne på smågrisemarkedet er p.t. markedsudviklingen på slagtesvinemarkedet. Markedsinteressenterne i Tyskland forventer derfor, at smågrisenoteringerne vil fortsætte med at stige i takt med den tyske slagtesvinenotering i de kommende uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter