VEZG-smågrisenoteringen stiger i dag med 3,00 € til 51,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise stiger i dag med 2,70 € til 30,10 €.

Stemningen på smågrisemarkedet bliver bedre. Slagtesvineproducenternes efterspørgsel stiger, og udbuddet kan oftest afsættes uden større problemer. I Holland er smågrisenoteringerne allerede steget med 1,00 – 2,00 euro (ca. 7,50 – 15 kr.) i den seneste uge. SPF-selskabet hævede puljenoteringen (PRRS-negativ) med yderligere 10 kr. i går.

De seneste prisstigninger på smågrisemarkedet er et meget positivt signal. Det indikerer nemlig, at markedsinteressenterne også forventer et prisopsving på slagtesvinemarkedet senest i løbet af februar måned. Statistisk set fortsætter smågrisenoteringerne typisk med at stige moderat i november og december måned.

Derudover kom der positive impulser fra kødmarkedet i forbindelse med julehandlen i sidste uge. Prisen for hele slagtekroppen er steget med 1 cent (ca. 7,5 øre) i sidste slagteuge. Det er ikke meget, men det går i den rigtige retning.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter