VEZG-smågrisenoteringen stiger i dag med 3,00 € til 56,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise stiger i dag med 2,30 € til 33,60 €.

Smågrisemarkedet er stort set i balance. Udbuddet er ikke særlig stort, men tyske slagtesvineproducenter er lidt tilbageholdende. Smågrise, som man køber nu, er nemlig slagteklare til jul, hvor det er svært at afsætte slagtesvin og hvor slagtesvinenoteringerne typisk giver lidt efter. Derfor er det ikke nemt at sælge specielt frie smågrisepartier for tiden.

På den anden side giver den seneste prisstigning på 5 cent (ca. 37 øre) til 2,10 euro (ca. 15,65 kr.) på det tyske slagtesvinemarked medvind på smågrisemarkedet. En tysk økonomirådgiver mener, at de fleste tyske slagtesvineproducenter kan dække deres omkostninger med den nuværende slagtesvinenotering. Tyske smågriseproducenter har imidlertid stadigvæk stort underskud og er langt fra nulpunktsprisen. Derfor mener han, at smågrisenoteringerne nu burde hæves kraftigere, når der kommer prispositive impulser fra slagtesvinemarkedet.

I dag opjusterer den tyske omsætterorganisation VEZG-smågrisenoteringen med 3,00 euro (ca. 22 kr.).

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter