VEZG-smågrisenoteringen stiger i dag med 4,00 € til 55,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise stiger i dag med 2,30 € til 32,40 €.

Det sæsonmæssige opsving på smågrisemarkedet fortsætter. Ifølge det tyske fagblad TopAgrar er udbuddet ikke stort og ikke tilstrækkeligt for at dække slagtesvineproducenternes efterspørgsel. Derudover giver de stigende slagtesvinenoteringer medvind på smågrisemarkedet.

I Holland er smågrisenoteringerne steget med 2,50 – 3,50 euro (ca. 18,60 – 26,10 kr.) i den seneste uge. SPF-selskabet hævede puljenoteringen (PRRS-negativ) med yderligere 25 kr. i går, mens Porc-Ex’ notering (PRRS-negativ) endda blev opjusteret med 30 kr..

Statistisk set plejer smågrisenoteringerne at stige moderat i november og december måned.  Desuden kan man konstatere, at den beregnede notering fortsat er ca. 30 kr. højere end de fleste markedsnoteringer. Der er således fortsat potentiale for yderligere prisstigninger på smågrisemarkedet i de kommende uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter