VEZG-smågrisenoteringen stiger i dag med 4,00 € til 59,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise stiger i dag med 3,00 € til 35,40 €.

Udbuddet på smågrisemarkedet er lille og oftest ikke tilstrækkeligt til at dække den gode efterspørgsel. Mange tyske slagtesvineproducenter købte tidligere ikke nye smågrise og lod deres stalde stå tomme på grund af de høje produktionsomkostninger i de seneste måneder. I forventning om stigende grisepriser vil nogle af dem igen fylde deres slagtesvinestalde. Dette forstærker den gode efterspørgsel.

I Holland er smågrisenoteringerne steget med 3,00 – 4,00 euro (ca. 22 – 30 kr.) i den seneste uge. SPF-selskabet hævede puljenoteringen (PRRS-negativ) med yderligere 25 kr. i går, mens Porc-Exs notering (PRRS-negativ) endda blev opjusteret med 50 kr.. I Tyskland stiger VEZG-smågrisenoteringen med 4,00 euro (ca. 30 kr.) i dag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter