VEZG-smågrisenoteringen stiger i dag med 4,00 € til 78,50 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise stiger i dag med 2,50 € til 50,60 €.

I slipstrømmen af den tyske slagtesvinenotering, som er steget med hele 10 cent (ca. 75 øre) i onsdags, stiger den tyske VEZG-smågrisenotering i dag. Stigningen i den tyske slagtesvinenotering var imidlertid ikke uventet og delvis allerede indregnet i smågrisepriserne. Ikke desto mindre giver den markante stigning på det tyske slagtesvinemarked medvind på smågrisemarkedet.

SPF-selskabet hævede puljenoteringerne med 25 kr. i torsdags, Porc X eksportnotering steg med 30 kr.. I Holland steg smågrisenoteringerne med 0,50 – 1,00 euro (ca. 4-7 kr.) i denne uge, mens spanske smågrisepriser stod stille. Alt i alt er der god efterspørgsel på smågrisemarkedet, og markedsinteressenterne er optimistiske med hensyn til den videre prisudvikling.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter