– Vi er rystede over, at skiftende regeringer åbenbart ikke har taget sit ansvar alvorligt overfor de dyr, som vi i god tro har solgt og ladet transportere afsted fra vores ejendomme.
Sådan siger Torben Hauskov, formand for Danske Svineproducenter, efter DR har afsløret, at det er i den statslige administration, at der i årevis ikke er blevet grebet ind til trods for, at der er fundet overtrædelser i transporter af grise.
– Vi ved naturligvis ikke, om overtrædelserne har haft nogen reel betydning for grisenes velfærd. Men det falder os for brystet, at vi går og passer vores dyr efter bedste evne og i god tro sender dem afsted med en transportør, i det vi ved, at staten kontrollerer, at alt er i orden, og så viser det sig, at staten er løbet fra sit ansvar.
– Det er endda en kontrol, vi har betalt staten for at foretage.
– Derfor er det ganske enkelt under al kritik, at der alligevel ikke har været de ressourcer til rådighed, som var nødvendige for, at myndighederne kunne udføre det arbejde, de var sat til, så det går vi naturligvis ud fra, at ministeren retter op på fremadrettet, understreger Torben Hauskov.
For yderligere kommentarer kontakt
formand for Danske Svineproducenter, Torben Hauskov, tlf. 6154 0101