– Vi er rigtigt glade for, at der har vist sig politisk velvillighed til at opsætte det vildthegn ved grænsen, som vi har været med til at anbefale via den task-force-enhed, som vi har siddet med i, siger Torben Hauskov, der er formand for Danske Svineproducenter.

Hos Danske Svineproducenter er man således helt på linje med fødevareministeren, når han påpeger, at vildthegnet dels vil holde eventuelle inficerede vildsvin fra at løbe over grænsen og dels gøre indsatsen med at få udryddet vildsvinene i Danmark lettere for jægere.

– Det er en eksport på smågrise og svinekød på omkring 30 mia. kroner årligt, som vi risikerer at sætte over styr, hvis der kommer svinepest til Danmark, og det kan hverken vi eller det øvrige samfund naturligvis være interesserede i, siger Torben Hauskov.

Han forklarer, at foruden den milliardeksport, som Danmark vil miste i tilfælde af udbrud af afrikansk svinepest her i landet, så vil der være en kæmpe regning, som skal betales.

– DTU Veterinærinstituttet har regnet ud, at blot ét enkelt udbrud på dansk grund vil koste 2,5 milliarder kroner, pointerer han.

Formanden hilser også velkomment, at bødestørrelsen hæves for overtrædelser, som medfører risiko for at bringe afrikansk svinepest til Danmark.

For yderligere kommentarer, kontakt
formand for Danske Svineproducenter, Torben Hauskov, tlf. 6154 0101