Pressemeddelelse

I dag har Danish Crown offentliggjort sin nye strategi. Den satser på øget bæredygtighed samtidig med, at Danish Crown vil øge produktionen fra friland.

– Friland og bæredygtighed hænger ganske enkelt ikke sammen. Samtidig er det forstemmende, at Danish Crown ikke har ambitioner om at øge antallet af slagtninger i Danmark. Hvis Danish Crown har ambitioner om at forædle produktion i fremtiden, hvorfor så ikke bruge endnu flere grise til det.

– Vi synes ikke, at produktion af frilandsgrise skal øges på bekostning af gode, danske staldgrise. Det er ganske enkelt ikke i orden, hverken for frilandsproducenten, der må påregne lavere priser ved en øget produktion, eller for den almindelige svineproducent, der får pålagt en masse krav, siger Danske Svineproducenters formand Kim Heiselberg.

– Danish Crown skal ikke råde og regere over, hvordan vi skal producere grise eller hvad vi skal have på vores marker. Det skal vi nok selv bestemme, fastslår han.

Han henviser også til de elementer af strategien, som Danish Crowns formand Erik Bredholt løftede sløret for få dage side i blandt andet Landbrugsavisen. Generelt er man i Landsforeningen af Danske Svineproducenter desværre ikke imponerede.

– Med et budgetteret fald i antal slagtninger er strategien desværre ikke et udtryk for den ambitiøse strategi, vi havde sat næsen op efter, siger formand i Danske Svineproducenter Kim Heiselberg, og uddyber:

– Vi ønsker at generere flere arbejdspladser i Danmark, og derfor går det den forkerte vej, når Danish Crown budgetterer med et fald i antal slagtninger.

Han forklarer, at antal slagtninger i Danmark er et direkte udtryk for hvor konkurrencedygtig slagteriet er i forhold til eksportprisen for smågrise, som igen er et udtryk for den pris, som europæiske svineproducenter kan få for deres slagtesvin på andre slagterier i Europa. Og hvis vores store andelsslagteri på forhånd budgetterer med et fald i antal slagtninger, så erkender man altså indirekte, at man ikke forventer at være konkurrencedygtig fremadrettet.
Kim Heiselberg forklarer videre, at netop det desværre også er afspejlet direkte i benchmarket på 60 øre over det europæiske indeks:

– Vi mener desværre ikke, at det benchmark er særligt ambitiøst, eftersom den tyske notering udgør en hovedbestanddel i det indeks. Som følge af svinepest er Tyskland i en exceptionel situation, hvor vores tyske kollegaer er hårdt ramt på noteringen, og derfor er det naturligvis ikke rimeligt, at Tyskland, som angiveligt udgør mere af 40 procent af det indeks er inkluderet i sammenligningen.

– Danmark har lige nu fordel af at kunne eksportere massivt til højprismarkedet Kina. Et marked, der netop er lukket for Tyskland pga. svinepest. Derfor har Danmark naturligvis vundet på forhånd i den sammenligning.

Ydermere producerer Tyskland i langt højere grad til hjemmemarkedet end Danmark, der eksporterer hovedparten af vores svinekød. Netop derfor ville det være mere retvisende at benchmarke til et andet land med stor eksport – eksempelvis Spanien.

– Når Danish Crown har det godt, har alle danske svineproducenter det godt. Derfor er det betænkeligt, når vores store andelsslagteri ikke er mere ambitiøs i deres nye strategi.

For yderligere kommentarer kontakt
formand for Danske Svineproducenter, Kim Heiselberg, tlf. 4078 7274