Pressemeddelelse

I dag er der desværre bekræftet udbrud af afrikansk svinepest i Tyskland. Det får nu Danske Svineproducenter til at opfordre Fødevarestyrelsen til straks at indføre en midlertidig 48-timers kontrol af svinetransporter ved den dansk-tyske grænse.

– Vi er meget bekymrede for konsekvenserne af fundet af afrikansk svinepest i tyske vildsvin. Med ét slag bringer det hele den tyske svineproduktion på gyngende grund, og vi ved endnu ikke, om de tyske svineproducenter vil reagere rationelt, eller om de vil gå i panik og måske nægte at modtage de danske smågrise, der er på vej til dem. Det er det, der bekymrer os allermest lige nu, siger Per Bardrum, der er direktør for Danske Svineproducenter.

Han forklarer, at det er et skrækscenarie, idet det kan gå ud over dyrevelfærden og true sundheden hos danske grise, hvis der begynder at strande danske smågrise i svinetransporter, fordi de ikke bliver læsset af, og hvis der måske endda er vognmænd, der forsøger at returnere grise til Danmark.

– Det er derfor, vi opfordrer Fødevarestyrelsen til straks at etablere ekstra kontrol ved den danske grænse for at forhindre sådan et skrækscenarie. Ikke kun ved de store overgange, men ikke mindst ved de mindre passager, understreger han og tilføjer, at han også frygter, der kan strande grise i danske samlestalde, hvis tyske landmænd nægter at modtage de grise, der er på vej til dem.

Per Bardrum forklarer, at man så et markant fald i prisen på grise, da der udbrød svinepest i Belgien – faktisk i går for præcis to år siden – den 9. september 2018. Det er derfor velbegrundet, når Danske Svineproducenter frygter, at udsigten til et prisfald måske kan få tyske svineproducenter til at vælge at lade stalden stå tom i en periode.

– I modsætning til danske standarder er det i forvejen en ikke ukendt kultur blandt tyske svineproducenter, at man fylder staldene, når prisen er god, og lader stalden stå tom, når prisen er mindre god, forklarer han.
Økonomiske konsekvenser for danske svineproducenter

– Det er vanskeligt at sige, hvilke økonomiske konsekvenser ASF i Tyskland vil have for Danmark. Det bedste bud, man kan komme med, er baseret på erfaringer fra ASF-udbruddet i Belgien for to år siden. Det forklarer Markus Fiebelkorn, der er markedsanalytiker i Danske Svineproducenter, og som uddyber:

Slagtesvineprisen i Belgien faldt fra 1,40 euro til 1,15 euro. Belgien har en højere selvforsyningsgrad (ca. 225 %) end Tyskland (ca. 120 %), men landets svineproduktion er også meget mindre end Tysklands. Hvis hele Tyskland spærres for eksporten til tredjelande, er et prisfald fra 1,47 euro til cirka 1,10 euro et realistisk bud. Den danske notering vil også falde, men i mindre omfang, fordi vores kødeksport til tredjelande ikke vil være påvirket. En nedtur i den danske notering fra 10,80 kroner til cirka 9,00 kroner er p.t. realistisk. Når man betragter udviklingen i Belgien, så vil slagtesvineprisen blive på lavt niveau i 3-4 måneder, altså resten af året og sandsynligvis også i januar 2021.

På smågrisemarkedet bliver det vigtigste at komme af med smågrisene. Med en slagtesvinenotering på 9,00 kroner er den beregnede notering 350 kroner. Puljenoteringen ligger typisk langt under puljenoteringen i lavkonjunktur. En puljenotering på 250-280 kroner virker ikke urealistisk for tiden. Desuden vil en stor del af tillæggene forsvinde. Nord-West-noteringen kan (ligesom VEZG-smågrisenoteringen) falde fra den nuværende pris på 39 euro til cirka 28 euro.

En af de ting, der kan bremse nedturen på grisemarkedet, er en eventuel aftale mellem Tyskland og Kina om, at man må fortsætte med eksporten, da ASF kun er fundet i vildsvin og ikke i tamsvin. Desuden kan det være, man har inddelt Tyskland i forskellige regioner, og at kun den pågældende region spærres for eksporten. For cirka 1 år siden offentliggjorte det tyske landbrugsministerium, at man vil indgå en sådan aftale med Kina, men det blev aldrig offentliggjort, om aftalen faktisk blev til noget.

Udviklingen i prisen på slagtesvin i Belgien omkring udbruddet af afrikansk svinepest i september 2018.

 

For yderligere kommentarer kontakt
Direktør for Danske Svineproducenter, Per Bardrum, tlf. 4037 2656