Det nye Danavl P/S misbruger sin dominerende stilling på markedet til at tilbyde svineproducenterne unfair vilkår i nye kontrakter, som lige er udsendt, mener Danske Svineproducenters formand.
Det nye Danavl udsender i disse dage de første genforsyningsaftaler ud via Ornestation Mors og Hatting. Det er kontrakter, som skal underskrives inden udgangen af januar, hvis sædleverancerne skal fortsætte i februar, men hos Danske Svineproducenter opfordrer man producenterne til at tøve med at skrive under.
– Der er benyttet en fremgangsmåde, som er helt urimelig, og indholdet i kontrakterne er også helt urimeligt, siger formand for Danske Svineproducenter Henrik Mortensen.
Blandt andet er det urimeligt, at der ”tilbydes” en bindingsperiode på mindst 12 måneder og op til 36 måneder. Det er en periode, som er op til dobbelt så lang tid som i de gamle aftaler til udenlandske producenter. Oveni forbeholder Danavl P/S sig ydermere ret til at hæve priserne med kort varsel.
– I mine øje er dette ikke et værdigt tilbud fra et selskab, når det hedder sig, at vi selv bestemmer over det, siger Henrik Mortensen, som oplyser, at der også kommer prisstigninger fra day one fra det nye selskab.
– Den nye aftale rummer både genafgifter og bidrag til det nye selskab, men det er dog stigninger, som er ret uigennemskuelige. Jeg har regnet ud, at jeg for min egen bedrift med en 12 måneders kontrakt vil imødese en prisstigning i genetikforsyningsafgift på 60 procent, siger Henrik Mortensen.
Han forklarer videre, at informationsniveauet ikke er særligt højt fra det nye selskabs side. Derfor ved han det ikke med sikkerhed, men han hører på vandrørene, at tilsvarende nye aftaler med store prisstigninger ikke er noget, som er på vej ud på de øvrige europæiske markeder. Og det til trods for, at det ellers er salget i udlandet, som har været hovedargumentet for at styrke business casen i det nye Danavl.
– I stedet vælger selskabet åbenbart at lægge hårdt fra land og malke deres egne ejere, allerede inden det nye selskab er to måneder gammelt, og det er ganske urimeligt, erklærer Henrik Mortensen.
– Desværre kommer det efterhånden ikke bag på mig, at vi ejere kommer til at holde for som det første.
– Vi vil derfor opfordre vores hovedejers (L&F Svineproduktion) eneste landmandsrepræsentant i Danavl P/S, Søren Søndergaard, til at forklare sine kolleger, hvordan han kan forsvare disse prisstigninger og urimelige kontraktforhold. Vi må jo gå ud fra, at han som minimum har godkendt indholdet i de kontrakter, pointerer svineproducenternes formand.
Og Henrik Mortensen lægger ikke fingrene imellem:
– Vi mener faktisk, at de udsendte kontrakter på flere områder er misbrug af en dominerende stilling på markedet, og derfor jeg besluttet at kontakte Konkurrencestyrelsen, siger Henrik Mortensen.
– Vi vil også opfordre vores medlemmer til at lade kontrakterne ligge urørte i skuffen de næste par uger, mens vi afventer Konkurrencestyrelsens tilbagemelding samt de forhåbentlig gode forklaringer, L&F Svineproduktions repræsentant i Danavl P/S kommer med.
Formanden påpeger, at man i Danske Svineproducenter gerne havde givet konstruktiv feedback på de nye genforsyningsaftaler, hvis man havde valgt at drøfte kontrakterne med foreningen, inden de blev sendt ud.
– Vi har efterspurgt priserne i længere tid, men åbenbart talt for døve øren. Men det ville da have været naturligt, at vi have været involveret.
– Men det har man desværre valgt at lade være med, og det er da drønærgerligt, at vi nu i stedet for bliver nødt til at ytre vores kritik direkte i medierne og til konkurrencestyrelsen, slutter Henrik Mortensen.
For yderligere kommentarer kontakt
formand for Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen, tlf. 20890044