Prisen på smågrisene bliver bedre i 2019 end i 2018. Det viser LaDS’ prisprognose for smågrise, som netop er opdateret.
Generelt har 2018 været et skuffende år for svineproducenterne, men hvor elendighederne i 2019 desværre vil fortsætte og forværres for slagtesvineproducenterne ifølge L&F’s seneste prognose, så vil det trods alt ikke se lige så slemt ud for smågriseproducenterne.
LaDS’ markedsanalytiker, Markus Fiebelkorn, forklarer, at man ifølge hans seneste prognose kan forvente en puljenotering (SPF-region 2/3, ½ PRRS positiv + ½ PRRS-negativ) på  343,50 kr. i 2018, mens estimatet for 2019 er 370,00 kr. for den samme notering. Prognosen for den tyske Nord-West notering ligger i begge år på samme niveau som puljenoteringen.
Hele prognosen for resten af 2018 og hele 2019 kan ses her.
Markus Fiebelkorn forklarer, hvorfor 2018 har været et skuffende år for svineproducenterne:
– I modsætning til andre år ser vi ikke det typiske sæsonmæssige mønster på de nordeuropæiske slagtesvinemarkeder, hvor noteringerne typisk stiger markant i løbet af foråret og falder i løbet af efteråret.
Som eksempel nævner Markus Fiebelkorn, at den danske notering i uge 30, 2017 lå på 11,00 kr., mens den var 8,30 kr. i uge 30, 2018.
– Denne usædvanlige prisudvikling er forklaringen på, at de faktiske smågrisenoteringer ligger langt fra de tidligere prognosticerede noteringer, siger han.
Markus Fiebelkorn forklarer videre, at man i Tyskland regner med, at produktionen af både slagtesvin og smågrise vil falde i 2019, men at produktionen af smågrise dog vil falde kraftigere end produktionen af slagtesvin.
– En faldende tysk slagtesvineproduktion vil sandsynligvis føre til, at de tyske slagterier er nødt til at betale en konkurrencedygtig slagtesvinenotering, hvis de vil fylde slagtekæden. Derudover regner vi med, at smågriseunderskuddet stiger i vores sydlige naboland, da tyskerne ikke har investeret i smågriseproduktionen i de seneste år og kastrationsforbuddet uden bedøvelse sandsynligvis kommer pr. 1. januar 2019, siger Markus Fiebelkorn.
– Imidlertid er der mange faktorer, som man ikke kan forudsige for tiden. Bortset fra vejret og valutaudsving har vi specielt usikkerheden på eksportmarkederne, som også i 2019 vil bestemme prisniveauet i hele branchen, påpeger han.